اینتل  8 محصول وجود دارد.

مشخصات محصول:سازنده پردازنده: INTEL مدل پردازنده: Core i3 رم های قابل انتخاب: 4GB 8GB هارد های قابل انتخاب: 1TB 500GB SSD های قابل انتخاب: 500GB 120GB 64GB 32GB  بهترین قیمت با ضمانت اصالت کالا

ناموجود

مشخصات محصول:سازنده پردازنده: INTEL مدل پردازنده: Core i5 رم های قابل انتخاب: 4GB 8GB هارد های قابل انتخاب: 1TB 500GB SSD های قابل انتخاب: 500GB 120GB 64GB 32GB  بهترین قیمت با ضمانت اصالت کالا

ناموجود

مشخصات محصول:سازنده پردازنده: INTEL مدل پردازنده: Core i7 رم های قابل انتخاب: 4GB 8GB هارد های قابل انتخاب: 1TB 500GB SSD های قابل انتخاب: 500GB 120GB 64GB 32GB  بهترین قیمت با ضمانت اصالت کالا

ناموجود

مشخصات محصول:سازنده پردازنده: INTEL مدل پردازنده: i5-8259U رم های قابل انتخاب: 4GB 8GB هارد های قابل انتخاب: 1TB 500GB SSD های قابل انتخاب: 500GB 120GB 64GB 32GB  بهترین قیمت با ضمانت اصالت کالا

ناموجود

مشخصات محصول:سازنده پردازنده: INTEL مدل پردازنده: i5-8259U رم های قابل انتخاب: 4GB 8GB هارد های قابل انتخاب: 1TB 500GB SSD های قابل انتخاب: 500GB 120GB 64GB 32GB  بهترین قیمت با ضمانت اصالت کالا

ناموجود

مشخصات محصول:سازنده پردازنده: INTEL مدل پردازنده: Celeron-J4005 رم های قابل انتخاب: 4GB 8GB هارد های قابل انتخاب: 1TB 500GB SSD های قابل انتخاب: 500GB 120GB 64GB 32GB  بهترین قیمت با ضمانت اصالت کالا

ناموجود

سازنده پردازنده: INTEL مدل پردازنده: i3-8109U رم های قابل انتخاب: 4GB 8GB هارد های قابل انتخاب: 1TB 500GB SSD های قابل انتخاب: 500GB 120GB 64GB 32GB  بهترین قیمت با ضمانت اصالت کالا

ناموجود

سازنده پردازنده: INTELمدل پردازنده: Celeron-J3455 رم های قابل انتخاب: 4GB 8GB هارد های قابل انتخاب: 1TB 500GB SSD های قابل انتخاب: 500GB 120GB 64GB 32GB 

ناموجود
نمایش 1 - 8 از 8 مورد

بالا