فکس

فکس  8 محصول وجود دارد.

ویژگی های کلیدی:تکنولوژی چاپ کاربنی قابلیت کپی دارای گوشی تلفن دارای Caller ID

تماس بگیرید

ویژگی های کلیدی:تکنولوژی چاپ لیزری قابلیت کپی اسناد دارای شماره گیر خودکار ظرفیت تغذیه اتوماتیک 20 برگ

تماس بگیرید

ویژگی های کلیدی:تکنولوژی چاپ حرارتی حافظه فکس 28 برگ دارای گوشی تلفن ظرفیت تغذیه اتوماتیک 10 برگ

تماس بگیرید

ویژگی های کلیدی:تکنولوژی چاپ کاربنی حافظه فکس 28 گوشی تلفن به همراه شماره گیر خودکار ظرفیت تغذیه اتوماتیک 10 برگ

تماس بگیرید

ویژگی های کلیدی:تکنولوژی چاپ کاربنی دارای گوشی تلفن سرعت مودم 9.6 Kbps دارای قابلیت کپی دارای بلندگوی دیجیتال

تماس بگیرید

ویژگی های کلیدی:تکنولوژی چاپ کاربنی حافظه فکس 512 کیلوبایت دارای گوشی تلفن قابلیت ADF ظرفیت تغذیه اتوماتیک 20 برگ

تماس بگیرید

ویژگی های کلیدی:تکنولوژی چاپ حرارتی قابلیت نشان دادن شماره تماس گیرنده قابلیت ADF ظرفیت تغذیه اتوماتیک 10 برگ

تماس بگیرید

ویژگی های کلیدی:تکنولوژی چاپ لیزری دارای گوشی تلفن ظرفیت سینی کاغذ 250 برگ قابلیت ADF ظرفیت تغذیه اتوماتیک 20 برگ

تماس بگیرید
نمایش 1 - 8 از 8 مورد

بالا