پردازنده ( CPU )  69 محصول وجود دارد.

در هر صفحه

ویژگی های کلیدی :تعداد هسته : 16 تعداد رشته : 32 فرکانس پایه : 2.8GHz فرکانس بوست : 4.2GHZ

19,495,000تومان

ویژگی های کلیدی :تعداد هسته : 8 تعداد رشته : 16 فرکانس پایه :4.00GHZ فرکانس بوست : 5.00GHZ

10,645,000تومان

ویژگی های کلیدی :تعداد هسته : 8 تعداد رشته : 16 فرکانس پایه : 3.6GHz فرکانس بوست : 5.0GHZ

7,885,000تومان 8,035,000تومان

ویژگی های کلیدی :تعداد هسته : 8 تعداد رشته : 8 فرکانس پایه : 3.6GHz فرکانس بوست : 4.9GHZ

6,945,000تومان

ویژگی های کلیدی :تعداد هسته : 6 تعداد رشته : 12 فرکانس پایه : 3.7GHz فرکانس بوست : 4.7GHZ

5,595,000تومان

ویژگی های کلیدی : ویژگی های کلیدی :تعداد هسته : 4 تعداد رشته : 8 فرکانس پایه : 4.2GHz فرکانس بوست : 4.5GHZ

5,385,000تومان

ویژگی های کلیدی :تعداد هسته : 4 تعداد رشته : 8 فرکانس پایه : 3.6GHz فرکانس بوست : 4.2GHZ

5,268,000تومان

ویژگی های کلیدی :تعداد هسته : 6 تعداد رشته : 12 فرکانس پایه : 3.5GHz فرکانس در حالت توربو : 4GHZ

5,245,000تومان

ویژگی های کلیدی :تعداد هسته : 6 تعداد رشته : 12 فرکانس پایه : 3.2GHz فرکانس بوست : 4.6GHZ

5,215,000تومان

ویژگی های کلیدی :تعداد هسته : 8 تعداد رشته : 16 فرکانس پایه : 3.7GHz فرکانس بوست : 4.3GHz

4,085,000تومان

ویژگی های کلیدی :تعداد هسته : 6 تعداد رشته : 12 فرکانس پایه : 3.8GHz فرکانس بوست : 4.4GHz

3,695,000تومان

ویژگی های کلیدی :تعداد هسته : 6 تعداد رشته : 6 فرکانس پایه : 3.7GHz فرکانس بوست : 4.6GHZ

3,425,000تومان

ویژگی های کلیدی :تعداد هسته : 8 تعداد رشته : 16 فرکانس پایه : 3.2GHz فرکانس بوست : 4.1GHz

3,085,000تومان

ویژگی های کلیدی :تعداد هسته : 6 تعداد رشته : 6 فرکانس پایه : 2.8GHz فرکانس بوست : 4.0GHZ

2,785,000تومان

ویژگی های کلیدی :تعداد هسته : 4 تعداد رشته : 4 فرکانس پایه : 3.0GHz فرکانس بوست : 3.5GHZ

2,665,000تومان

ویژگی های کلیدی :تعداد هسته : 4 تعداد رشته : 8 فرکانس پایه : 3.7GHz فرکانس بوست : 4.2GHz

2,530,000تومان

ویژگی های کلیدی :تعداد هسته : 6 تعداد رشته : 6 فرکانس پایه : 2.9GHz فرکانس بوست : 4.10GHZ

2,285,000تومان

ویژگی های کلیدی :تعداد هسته : 2 تعداد رشته : 4 فرکانس پایه : 3.9GHz فرکانس بوست : --

1,805,000تومان

ویژگی های کلیدی :تعداد هسته : 4 تعداد رشته : 4 فرکانس پایه : 3.6GHz فرکانس بوست : --

1,715,000تومان

ویژگی های کلیدی:سازنده Intel مدل Pentium G5400 سوکت Intel LGA 1151 پردازنده 64 بیتی 2 هسته‌ ای

1,425,000تومان

ویژگی های کلیدی :تعداد هسته : 4 تعداد رشته : 4 فرکانس پایه : 3.6GHz فرکانس بوست : 4.2GHZ

1,275,000تومان
نمایش 1 - 21 از 69 مورد

بالا